Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Spektra Bartosz Lewaszkiewicz, e-mail: kontakt@muzeumklockow.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administatorem Danych, e-mail kontakt@muzeumklockow.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w celu zgodnym z udzieloną zgodą w przypadku osób, które zapisały się na newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. Podanie pani/a danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy bądź zapisu na newsletter. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie będzie skutkował niemożnością realizacji zamówienia bądź przesłania newslettera.
 5. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom (takim jak Poczta Polska, firma kurierska) w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie
 6. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 8. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),
 12. Pana/i dane są zabezpieczane poprzez (politykę haseł, szyfrowanie danych, zasady usuwania danych),
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 14. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.